Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for 2. halvdel af sæsonen 2019/20 planlagt følgende arrangementer. Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 19.15: Besættelsen på 75 års afstand
I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet. Det var mørke år, hvor nationens eksistens stod på spil, og der var brug for fællesskab og solidaritet. Men det var også år, der gravede dybe kløfter i befolkningen mellem de, der fandt det rigtigst at samarbejde med tyskerne og de, der ønskede krig imod dem.
Krigens store moralske fortælling om det rigtige i at samarbejde eller øve modstand er stadig aktuel. Den taler til vore følelser og den nationale identitet, og vi ser den ofte brugt som historisk argument i den løbende politiske debat. Derfor tolker vi også historien om besættelsen forskelligt alt efter behov. Men hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Hvad er historikernes status i dag efter de mange års forskning og de mange bøger, der er skrevet om emnet.
Dr. phil. Hans Kirchhoff, der tidligere har holdt foredrag i Historisk Forening om besættelsens forhold, vil forsøge at give et svar.

Torsdag den 20. februar 2020, kl. 19.15: Espergærde, Mørdrup og Tibberup i 1950'erne
Så er der lokalhistorie på plakaten! Hvordan så Espergærde-området ud før den store udbygning i 1950’erne og 1960’erne?
På grund af den store interesse for dette arrangement afholdt 19.11.2019, gentager Kjeld Damgaard foredraget fra november måned.
Hvilke områder var bebygget, hvordan så vejene ud, hvem boede i byen dengang? Disse og mange andre emner berøres ved dette foredrag.
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard viser billeder fra området og trækker tråde frem til nutiden
Bemærk, at foredraget afholdes en torsdag!

Tirsdag den 25. februar 2020, kl. 19.15: 100-året for genforeningen
Denne aften komme lektor i historie ved Helsingør Gymnasium, Otto Rühl og fortæller om genforeningen i 1920. Hvordan kom det til de 2 folkeafstemninger, og hvordan afgjorde man, hvad der skulle høre til i henholdsvis 1. og 2. zone?

Tirsdag den 24. marts 2020, kl. 19.15: Helsingør Havn - før, nu og i fremtiden
Helsingør er om nogen en by, der har været præget af sit forhold til søens folk.
Først gennem Sundtolden og siden i kraft af værftet, der overtog byens forbindelse til havet. Med værftet overgik byen til at være en industriby, hvor byens puls i stor stil var domineret af værftsfløjten, der meldte arbejdsdagens begyndelse og afslutning.
Men i 1983 lukkede værftet og pludselig havde Helsingør hverken værft eller havn med skibe (ud over færgerne).
Museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, Casper Iversen, vil fortælle denne historie og se på den nuværende havn og dens fremtid.

Tirsdag den 21. april 2020, kl 19.15: Generalforsamling og foredrag om Fiskerkonerne ved Gammel Strand
I henhold til foreningens vedtægter afholdes der denne aften ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmerne har adgang. Kaffe og kage er på foreningens regning.
Efter pausen vil den sidste fiskerkone på Gammel Strand i København, Doris Marx, fortælle om, hvordan det var at sælge fisk fra staderne i al slags vejr og om sine mange oplevelser med kunderne, hvoraf mange var kendte personer.

Fredag den 5. Juni 2020: Grundlovsfest
Traditionen tro er der upolitisk grundlovsfest på Flynderupgaard i samarbejde med andre foreninger. Det nærmere program vil fremgå af dagspressen i dagene op til arrangementet. Det forventes også, at borgmester Benedikte Kiær på vegne af Nellemann-fonden vil uddele de årlige legatportioner.
Arrangementet begynder kl 13 og varer til cirka 15.15. Der er mulighed for at spise i haven fra klokken 12.

Søndag den 7. juni 2020: Byvandring i Skotterup
I efteråret 2019 var der byvandring i den sydlige del af Skotterup. Denne gang går turen til den gamle del af Skotterup, dvs. området omkring Strandvejen ud for Klostermosevej.
På turen vil lokalhistoriker Kjeld Damgaard fortælle om pestepidemi, fiskere, forlængst lukkede forretninger, krodrift, fattighus mv.
Af praktiske årsager mødes vi på den store P-plads lige nord for Beredskabsstyrelsen (Strandvejen 250).
Turen varer cirka 2 timer og koster 20 kr for ikke-medlemmer af Historisk Forening, medens medlemmer naturligvis kan gå gratis med.
Turen starter kl. 14.00 og slutter sammested omkring kl. 16.00.

Sæt kryds i kalderen: Søndag den 23. august 2020, kl. 9 - cirka 17
Bestyrelsen er i gang med at planlægge en bustur til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm og videre til Sct Bendts Kirke i Ringsted. Nærmere - herunder tilmelding - følger.


   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 07.01.2020