Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for 2. halvdel af sæsonen 2021/22 planlagt følgende arrangementer. Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek.

Vi følger Coronasituationen og orienterer medlemmerne via mail, hvis der er ændringer i programmet.

Tirsdag den 18. januar 2022, kl 19.15: Trolddom i Helsingør
Forhenværende museumsinspektør Lone Hvass fortæller om ”Trolddom i Helsingør”. Lone udgav i foråret 2020 sammen med Torben Bill-Jessen et stort værk med titlen ”Trolddom i en dansk købstad”. I 1625 blev 8 af byens kvinder brændt levende på galgebakken. Hvorfor blev de det?

Tirsdag den 22. februar 2022, kl 19.15: Beretningen om Tordenskiold
Alle kender til Tordenskiold, men hvad skete der egentlig i hans korte og begivenhedsrige liv, fra barndommen i Trondheim til den mystiske død i en duel på en eng nær Hannover? I det rigt illustrerede foredrag fortæller Dan H. Andersen om ungdommens rejser til Afrika og Indien, hjemkomsten til Danmark, Store Nordiske Krigs udbrud og de dramatiske aktioner i søkrigen mod Sverige i Store Nordiske Krig.
Det er en beretning om en søhelt, men sandelig også om en mønsterbryder fra det danske imperiums udkant, som med beslutsomhed, dygtighed, og selvmorderisk mod når til tops i et fastlåst standssamfund og opnår rigdom og berømmelse.
Forfatteren og historikeren Dan H. Andersen udgav i 2004 Tordenskioldbiografien Mandsmod og Kongegunst, som af et enigt anmelderkorps blev rost for at være en overbevisende nyfortolkning af søhelten. I 2021 udgav han to-bindsværket Store Nordiske Krig, som har fået seksstjernede anmeldelser overalt.

Tirsdag den 8. marts 2022, kl 19.15: Forsinket juleafslutning og Quiz
Coronasituationen fik udskudt vores populære juleafslutning, hvilket mange var kede af, så vi har overtalt "Quiz-masteren" til at komme og afholde den sædvanlige quiz. Quizzen ledes af Kjeld Damgaard. Der vil blive budt på noget "lettere", så ingen bliver skuffede!


Tirsdag den 22. marts 2022, kl 19.15: Besøg af tidl. borgmester Per Tærsbøl
Per Tærsbøl er opvokset i Slagelse, isenkræmmer i Espergærde Center, byrådsmedlem 1974-2021, folketingsmedlem 1990-94, borgmester 1994-2009. Der er meget at berette, og mon ikke der vil blive rig lejlighed til at diskutere og stille spørgsmål?

Tirsdag den 26. april 2022, kl 19.15: Generalforsamling og foredrag om Jernalderen

I henhold til foreningens vedtægter afholdes der denne aften ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmer har adgang. I pausen er foreningen vært for et glas vin, øl og vand.
Efter pausen vil der være foredrag om ”Jernalderen i Espergærde” af museumsinspektør Jakob Schlein Andersen, som vil fortælle om Museum Nordsjællands udgravninger i området syd for Kelleris Hegn, hvor der er fundet omfattende rester af bebyggelser fra jernalderen. Jakob S. Andersen vil medbringe fund fra udgravningen, så det vil for os lokale historieinteresserede sikkert være et særdeles spændende foredrag at overvære.

Søndag den 5. juni 2022: Grundlovsfest
Forhåbentlig vil det i år blive muligt at afholde den traditionelle grundlovsfest på Flynderupgaard i samarbejde med andre lokale foreninger. Det nærmere program vil fremgå af dagspressen i tiden op til dagen. Som tidligere år forventes borgmesteren at uddele legatportioner på vegne af Nellemann-fonden.

Søndag d. 12. juni 2022, kl 14.00: Byvandring ved Egebæksvang Kirke
Med lokalhistoriker Kjeld Damgaard som guide går vi en tur ved Egebæksvang Kirke. Vi skal høre om området og kirkens historie. Desuden besøger vi kirkegården, hvor vi skal høre om kendte og ukendte gravlagte personer. Turen begynder foran kirken ved kirkens hovedindgang kl 14 og varer cirka 2 timer. Gratis for medlemmer, andre betaler 20 kr.

Hvis Coronasitautionen medfører aflyste arrangementer, vil vi forsøge at gennemføre disse på et senere tidspunkt. Men nu må det da være slut!

   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 04.01.2022