Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for 1. halvdel af sæsonen 2021/22 planlagt følgende arrangementer. Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek.

Grundet Coronasituationen er der på biblioteket begrænsninger, så der maksimalt må være 72 personer i lokalet. Der bliver talt ved indgangen. Der er ikke krav om Coronapas.

Søndag den 19. september 2021:  Byvandring i "Ny Tibberup"
I fortsættelse af byvandringen i selve Tibberup Landsby i juni, går turen denne gang til ”Ny Tibberup”, som bebyggelsen langs Gammel Strandvej oprindelig blev kaldt. Vi mødes på Jarlens Grund, og går derefter en tur på 2 timer og hører om beboere, huse, arkitektur og meget andet. Turen - der starter og slutter på Jarlens Grund - koster 20 kr for ikke medlemmer medens medlemmer går gratis med. Turen guides af lokalhistoriker Kjeld Damgaard.
Turen starter kl. 14.00 og slutter sammested omkring kl. 16.00.

Tirsdag den 21. september 2021, kl 19.15: Generalforsamling og foredrag om Kong Peder
I henhold til foreningens vedtægter afholdes der denne aften forsinket ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmerne har adgang. Begrænset udskænkning. Efter generalforsamlingen er der foredrag om
”Kong Peder” - fra bondedreng til bykonge
Peder Christensen - eller Kong Pedder - er født og opvokset på Aarhusegnen, og han drog som 18-årig til Helsingør for at gå i lære som maskinbygger og blev udlært i 1896. Han forlod aldrig byen igen. Han sad som socialdemokratisk borgmester i 27 år indtil 1943.
Der kommer to foredragsholdere.
Cand. mag. Tove Lund, som vil fortælle om Peder Christensens tid før han blev borgmester og om tiden i Danmark før 1. Verdenskrig.
Cand.mag. Tom Sinding som vil fortælle om de politiske forhold i Kong Peders borgmesterperiode, hvor han fik gennemført opførelsen af alderdomshjem, kolonihaver, sociale boliger og meget andet. Han havde visioner og kunne som egenrådig bykonge få tingene gennemført.

Tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 19.15: Helsingør Havn - før, nu og i fremtiden
Helsingør er om nogen en by, der har været præget af sit forhold til søens folk.
Først gennem Sundtolden og siden i kraft af værftet, der overtog byens forbindelse til havet. Med værftet overgik byen til at være en industriby, hvor byens puls i stor stil var domineret af værftsfløjten, der meldte arbejdsdagens begyndelse og afslutning.
Men i 1983 lukkede værftet og pludselig havde Helsingør hverken værft eller havn med skibe (ud over færgerne).
Tidligere museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, Casper Iversen, vil fortælle denne historie og se på den nuværende havn og dens fremtid.

Tirsdag den 23. november 2021, kl 19.15: Shellhusets bombardement - og katastrofen
Historiker og museumsinspektør Christian Aagaard fortæller i et rigt illustreret foredrag - baseret på hans bog - den fulde historie om luftangrebet på Gestapos danske hovedkvarter den 21. marts 1945 og den samtidige katastrofe ved fejlbombardementet af Frederiksberg og Den Franske Skole.

Tirsdag den 14. december 2021, kl 19.15: Juleafslutning og Quiz
Pga Coronasituationen ved vi ikke, om vi kan tilbyde den "sædvanlige" forplejning med æbleskiver og solbærrom/portvin. Desuden kan der være restriktioner i forb m indendørs sang.
Men vi skal nok finde på noget, så alle oplever et hyggeligt møde op til jul
Programmet bliver derfor en fortælling om førsteudgaven af Peters Jul og oplæsning af Peters Jul ved Mads Vej-Hansen. Efter pausen kommer den sædvanlige quiz. Quizzen ledes af Kjeld Damgaard.


Tirsdag den 18. januar 2022, kl 19.15: Trolddom i Helsingør
Forhenværende museumsinspektør Lone Hvass fortæller om ”Trolddom i Helsingør”. Lone udgav i foråret 2020 sammen med Torben Bill-Jessen et stort værk med titlen ”Trolddom i en dansk købstad”. I 1625 blev 8 af byens kvinder brændt levende på galgebakken. Hvorfor blev de det?


Hvis Coronasitautionen medfører aflyste arrangementer, vil vi forsøge at gennemføre disse på et senere tidspunkt. Men nu må det da være slut!


   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 10.08.2021